Tjänster > RMI registrering

RMI registrering

VDL Bus & Coachs ePortal för reparations- och underhållsinformation erbjuder all information som behövs för reparationer och underhållsaktiviteter på VDL Bus & Coach-fordon, i enlighet med Euro 6-direktivet (EU 595-2009).

Registrering krävs för att få tillgång till VDL Bus & Coach ePortal där ni finner reparations- och underhållsinformation. RMI-systemen erbjuds i form av tidsbaserade abonnemang - per vecka, månad eller år - och kan köpasvia VDL Bus & Coach RMI-registreringsformulär .

Efter att VDL Bus & Coach har mottagit det ifyllda RMI-registreringsformuläret kommer ni att faktureras för valt abonnemang. Så snart fakturabeloppet har betalats, genereras ett användarnamn och lösenord.

Abonnemangspaket:
1 veckas abonnemang: 100 euro
1 månads abonnemang: 300 euro
1 års abonnemang: 3000 euro

Du kan begära ett RMI registreringsformulär via documentation@vdlbuscoach.com.