Usługi > RMI rejestracja

RMI rejestracja

W ePortalu VDL Bus & Coach znajdują się wszystkie informacje niezbędne do naprawy i konserwacji pojazdów firmy VDL Bus & Coach zgodnie z rozporządzeniem UE 595-2009 Euro 6.

Żeby uzyskać dostęp do ePortalu firmy VDL Bus & Coach i tych informacji, konieczne jest zalogowanie się. Systemy RMI oferuje się w ramach okresowych subskrypcji: na tydzień, miesiąc lub rok. Można je zakupić po uzupełnieniu formularza rejestracji VDL Bus & Coach RMI.

Po otrzymaniu przez firmę VDL Bus & Coach uzupełnionego formularza RMI zostanie wystawiona faktura na wybraną subskrypcję. Po opłaceniu należnej kwoty wskazanej na fakturze utworzona zostanie nazwa użytkownika i hasło.

Pakiety subskrypcyjne:
Subskrypcja 1-tygodniowa: 100 EUR
Subskrypcja 1-miesięczna: 300 EUR
Subskrypcja 1-roczna: 3000 EUR

Możesz poprosić o formularz rejestracyjny RMI na adres documentation@vdlbuscoach.com.