Produkter > Kollektivtrafik > Citea The Urban Networker > Sortiment > Citea Light Low Entry

Citea Light Low Entry

Citea Light Low Entry är ett innovativt lågviktskoncept för en buss med lågt insteg, som är särskilt utvecklat för de krävande förhållandena i stads- och intercitytrafik.

En välgenomtänkt byggmetod som resulterar i mycket låg vikt med stora fördelar såsom avsevärt lägre bränsleförbrukning och lägre underhållskostnader. Detta kan resultera i besparingar på 10 till 20 % jämfört med konventionella bussar, huvudsakligen till följd av bränsleförbrukningen.

Den låga golvkonstruktionen vid ingångs- och utgångsdörrar säkerställer den bästa möjliga åtkomligheten för rullstolsburna användare och passagerare med babyvagnar. Denna tillgänglighet blir ännu bättre eftersom det inte finns några steg mellan ingång och utgång.

Citea Light Low Entry är tillgänglig som LLE-99 (2-axlig – 9,9 meter), LLE-107 (2-axligl – 10,7 meter), LLE-120 (2-axlig – 12 meter) och as LLE-127 (2-axlig – 12,7 meter).