Produkter > Kollektivtrafik > Citea Electric

Citea Electric

El- bussar används allt mer för stads- och regionaltrafik. El-bussar framförs utan skadliga föroreningar eller störande buller. El-fordon erbjuder transport helt utan CO2 utsläpp, de är även attraktiva utifrån en operationell ståndpunkt, då de är oerhört energieffektiva. 
Vi erbjuder möjligheten att välja bland flera olika slags elektriska drivningar, batteripack och laddningssystem, så att den idealiska, optimala kombinationen kan sättas ihop för valfritt driftsegment, utan att det påverkar tillgänglighet, invändig planlösning eller komfort.
 
• Modulär teknologi: olika drivkoncept, batteriteknologier och laddningssystem
• Tillförlitlig: beprövad teknologi och utmärkt service
• Körkomfort: enkel att manövrera och mycket säker
• Attraktiv: dynamisk design och bekväm utrustning