Produkter > Kollektivtrafik > Citea Diesel > Produktsortiment > Citea SLF

Citea Low Floor (SLF)

Ett fullständigt platt golv, en hög grad av modularitet, kompakta dimensioner och en stor manövrerbarhet gör Citea Low Floor lämpligt för all form av användning. De rymliga ingångs- och utgångsdörrarna erbjuder optimal tillgänglighet för rullstolsburna användare och passagerare med barnvagnar. Mångsidigheten i de olika alternativen med enkel- och dubbelbladsdörrar gör att detta fordon kan uppfylla önskemålen från alla operatörer.
 
Citea Low Floor finns som SLF-120 (2-axlig modell – 12 meter lång). 
även tillgänglig utan 3:e dörr.