Produkter > Chassin & chassimoduler

Chassin & chassimoduler

Den kunskapsbas och erfarenhet som vi har byggt upp under årtionden med åtskilliga egna produkter, reflekteras även i VDL Bus & Coachs chassi och chassimoduler. Under utvecklingsarbetet ger vi högsta prioritet åt säkerhet, användning av testade och beprövade teknologier och hög kvalitet i alla komponenter. Resultatet: karossbyggarvänliga, tillförlitliga och tåliga chassin och chassimoduler. VDL Bus & Coach håller också ständig uppsikt för att optimera säkerheten, väghållningen, bränsleförbrukningen, hållbarheten och komforten.

Beprövad tillförlitlighet
Komponenter av högsta kvalitet från branschens ledande leverantörer väljs ut med fokus på prestanda och uthållighet. Baserat på en omfattade fordonsexpertis, är varje modell resultatet av teknologier som prövats i intensiva testningsprogram och i verklig drift. Vi tillämpar i hög grad de senaste automatiserade tillverkningsteknikerna för att minimera toleranser och maximera kvaliteten.

Ägaravkastning
Utöver sitt renommé för höga prestanda och exceptionell körbarhet, utmärker sig VDL Bus & Coachs produkter genom sina låga driftskostnader. Ekonomi är nyckeln till att maximera intjäningen och detta uppnås genom en kombination av låg bränsleförbrukning, optimal fordonsvikt, långa underhållsintervall och minimal avbrottstid genom hög tillförlitlighet och bekväma servicemöjligheter.

Modulär design
VDL Bus & Coach levererar alla sina produkter i modulär form. Detta betyder att fram- och bakmoduler är separata enheter, vilket medför åtskilliga fördelar. Specifikt kan operatören och passagerarna dra nytta av den frihet som ges till karossbyggare eller chassibyggare att välja fordonslängder och optimera interiörlayouter.