Företag > VDL Groep

VDL Groep

VDL Bus & Coach: del av VDL Groep

VDL Groep, med huvudkontor i Eindhoven (Nederländerna), är en internationell industrikoncern med fokus på utveckling, produktion och försäljning av komponentprodukter, bussar & turistbussar och andra färdiga produkter och montering av bilar. Sedan detta familjeägda företag grundades 1953 har det utökats till 104 verksamma företag i samma koncern, utspridda över 20 länder och har nästan 17.000 anställda och en årlig omsättning på 5,973 miljarder euro 2018. Styrkan hos VDL Groep ligger i det ömsesidiga samarbetet mellan företagen.

I underleverantörsdivisionen specialiserar sig VDL på metallbearbetning, mekatroniska system och systemtjänster, plastbearbetning och ytbehandling. Monteringsdivisionen inkluderar produktion av passagerarfordon för tredje part. Buss- och turistbussdivisionen omfattar långfärdsbussar, chassimoduler, kollektivtrafikbussar, mini- & midi-bussar och begagnade bussar. Divisionen för färdiga produkter består av upphängningssystem för fordonsindustrin, värme-, kyl- och lufttekniska system, produktionsautomationssystem, system för olje-, gas- och petrokem-industrin, system för jordbrukssektorn, solarier, takboxar, containerhanteringsutrustning, avfallsfordon, cigarrtillverknings- och förpackningsmaskiner, komponenter för bulkhantering och dammutsugsutrustning samt system för explosions- och brandskydd.Komponentprodukter


Färdiga produkter


Montering av bilar


Buss- och långfärdsbussdivisionen