Företag > Företagets Samhällsansvar

Företagets Samhällsansvar

Som en familjerörelse, har VDL Groep traditionellt varit nära involverade i sina omgivningar och arbetsmiljön. Trots allt är det dessa människor och denna omgivning företaget är beroende av för sin fortsatta existens. Så för VDL Groep är det självklart att vilja bidra till en hållbar utveckling av samhället. Vi gör detta genom att hitta en sund balans mellan ledorden ’People, Planet and Profit’.

VDL Groep betraktar företagets samhällsansvar som en central del av den övergripande företagspolicyn. Detta betyder att samhällsaspekter tas hänsyn till i beslutsprocesserna för organisatoriska, processrelaterade och tekniska frågor.

I vår syn på företags samhällsansvar skiljer vi mellan tre underområden:

Medarbetare
VDL Groep är en familjerörelse i vilken allt kretsar kring människorna i företaget. Trots allt finns våra medarbetare i hjärtat av företaget. VDL anser att det är viktigt att erbjuda medarbetare en arbetsplats där de kan arbeta i en behagligt säker och sund miljö och de kan utveckla sig själva. 

Produkter och produktionsprocesser
Vår policy är inriktad på innovationer i produkter och produktionsmetoder. Strävan efter konstant förbättring är en integrerad del av vårt entreprenörskap. Att reducera både kostnader och påverkan på miljön är en röd tråd som löper genom hela vår verksamhet.

Samhälle
VDL Groeps föredragna alternativ är att fortsätta att tillverka i Nederländerna och i flamländska Belgien och ha strategisk produktion i låglöneländer. Vi vill gärna bidra till att skapa jobb inom dessa områden. Som företag, har VDL en central position i samhället. Vi visar vår medverkan i samhället på flera sätt, exempelvis genom att samarbeta med utbildningsinstitutioner.