Firma > Odpowiedzialność Społeczna

Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstwa

Jako firma rodzinna, Grupa VDL jest tradycyjnie mocno zaangażowana w swoje środowisko życia i pracy. Przede wszystkim są to ludzie i środowisko, od których uzależnione jest dalsze istnienie firmy. Dla VDL Groep oczywistym jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Robimy to poprzez znalezienie zdrowej równowagi między Ludźmi, Planetą i Zyskami.

VDL Groep uważa społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR - Corporate Social Responsibility) za integralną część swojej ogólnej polityki korporacyjnej. Oznacza to, że aspekty CSR są brane pod uwagę w procesie podejmowania decyzji w zakresie organizacji i spraw technicznych.

Z naszego punktu widzenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – CSR, wyróżnić możemy trzy istotne obszary: pracownicy, produkty i procesy produkcyjne oraz społeczeństwo.

Pracownicy
VDL Groep to firma rodzinna, w której wszystko koncentruje się wokół ludzi. W końcu nasi pracownicy są sercem firmy. VDL wie, że ważnym jest, aby zaoferować pracownikom miejsce pracy, w którym mogą pracować przyjemnie, w bezpiecznym i zdrowym środowisku oraz stworzyć im warunki rozwoju.

Produkty i procesy produkcyjne
Nasza polityka jest nastawiona na innowacje w produktach i metodach produkcji. Chęć ciągłego doskonalenia jest integralną częścią naszej przedsiębiorczości. Zmniejszenie zarówno kosztów jak i wpływu na środowisko naturalne jest wspólnym motywem naszych działań biznesowych.

Społeczeństwo
VDL Groep produkuje głównie w Holandii i Belgii, jednak strategicznym celem jest też przeniesienie produkcji do krajów o znacznie mniejszym potencjale zatrudnienia. W ten sposób przyczynilibyśmy się do tworzenia nowych miejsc pracy. VDL jako firma stara się zajmować ważną pozycję w społeczeństwie, m.in. poprzez stałą współpracę z placówkami edukacyjnymi.