Virksomheden > Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Som et familieforetagende har VDL Groep været en naturlig del af lokalsamfundet gennem mange år, for det er jo trods alt menneskene og nærmiljøet virksomheden er afhængig af for at kunne blive ved med at eksistere. Derfor er det naturligt for VDL Groep at bidrage med en bæredygtige udvikling af samfundet – dette gøres ved en sund balance mellem mennesker, miljø og profit.

VDL Groep inddrager CSR som en integreret del af den overordnede politik hvilket betyder at CSR bliver tænkt med i beslutningsprocesserne både for hele organisationen, produktionen og de tekniske aspekter.

I vores øjne inkluderer CSR tre underområder;

Medarbejderne
VDL Groep er et familieforetagende hvor alt kredser om medarbejderne – det er trods alt dem der er hjertet i virksomheden. VDL føler at det er vigtigt at tilbyde medarbejderne en arbejdsplads hvor de kan arbejde indforstået i et sikkert og sundt miljø med muligheden for at udvikle dem selv.

Produkter og produktionsprocesser
Vores politik er rettet mod udvikling af produkter og produktionsmetoder. Ønsket om kontinuerlige forbedringer er en integreret del af vores entreprenørskab.
At holde omkostningerne nede og bibeholde en sund indflydelse på miljøet anses for at være den røde tråd i vores måde at drive virksomhed på.

Samfundet
VDL Groep foretrækker at fastholde produktion i Holland og den flamske del af Belgien grundet ønsket om at kreere arbejdspladser i de områder. VDL har en central position i samfundet og bidrager til det sociale miljø på flere måder, eksempelvis gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner.