O společnosti > Korporátní Společenská Firma

Korporátní Společenská Firma

VDL Groep byla coby rodinný podnik vždy úzce spojena se svým životním a pracovním prostředím. Koneckonců, existence každé firmy je vposledku závislá na lidech a životním prostředí. Přispívat svým dílem k udržitelnému rozvoji společnosti je tak pro VDL Groep jasnou volbou. Tohoto cíle dosahujeme hledáním zdravé rovnováhy mezi Lidmi, Planetou a Ziskem.

VDL Groep pokládá zásady Korporátní společenské odpovědnosti (CSR) za integrální součást své celkové firemní politiky. To znamená, že aspekty CSR jsou brány v úvahu v průběhu procesu rozhodování v organizačních, procesních a technických záležitostech.

V rámci naší Korporátní sociální odpovědnosti rozlišujeme tři hlavní podoblasti:

Zaměstnanci
VDL Groep je rodinný podnik, ve kterém se vše odvíjí od lidí. Koneckonců, zaměstnanci jsou srdcem společnosti. VDL pokládá za důležité zajišťovat svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí, ve kterém mohou spokojeně pracovat a rozvíjet své schopnosti.

Produkty a výrobní postupy
Naše politika klade důraz na inovace produktů a výrobních postupů. Úsilí o neustálé zlepšování je integrální součástí našeho podnikání. Snižování nákladů a dopadů na životní prostředí je společným jmenovatelem napříč našimi obchodními operacemi.

Společnost
Preferovanou volbou koncernu VDL Groep je pokračování výroby v Nizozemí a ve vlámské části Belgie a vybudování strategické pozice v zemích s nízkou úrovní mzdy. Naším přáním je přispět k vytvoření pracovních míst v těchto oblastech. VDL coby firma zastává klíčovou úlohu ve společnosti. Naši angažovanost v sociálních záležitostech demonstrujeme mnoha způsoby, například formou spolupráce se vzdělávacími ústavy.